Program

Začíname vo štvrtok večerným programom o 20:00.

Končíme v nedeľu Službami Božími vo Veľkom Slavkove o 8:30.

Podrobný program pribudne čoskoro…