Informácie

Ubytovanie a stravovanie…

Všetci účastníci budú ubytovaní v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre (MEMC Ichthys) vo Veľkom Slavkove, kam sa dá dostať pomerne jednoducho. Z  Popradu premáva priamo do Veľkého Slavkova Tatranská elektrická železnica približne raz za hodinu (ak rýchliky nemeškajú, dá sa dokonca aj stihnúť na ňu dobehnúť 😀 ).

Celodenná strava bude zabezpečená rovnako zo strany organizátorov. POZOR! Začíname v piatok malým občerstvením (nie plnohodnotnou večerou, preto si niečo pribaľte) a končíme v nedeľu raňajkami.

Cena…

Cena za celý pobyt v MEMC Ichthys (ubytovanie a strava), ktorú hradí účastník stretnutia je rovných 25 EUR.
Zvyšné náklady (materiálne pomôcky a iné) hradí SEM.

Registrácia…

POZOR!!! Za každý cirkevný zbor sa môžu zúčastniť maximálne 3 vedúci.
KAPACITA miest OBMEDZENÁ!
Prihlásiť sa treba najneskôr do 11.03.2018. Registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku!

Platba…

Registračný poplatok (25 eur) môžete uhradiť na náš účet:
IBAN: SK63 0900 0000 0000 8212 9157
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: 161803 (je dôležité uviesť variabilný symbol, aby sme vašu platbu vedeli identifikovať)
Do poznámky uveďte: svoje meno a dátum narodenia.

Kontakt…

mail: lukacova@sem.sk