Téma

Téma pripravovaného stretnutia je:

POVOLANÝ?
„Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre
nečistý zisk, ale ochotne. Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stád, a keď
sa zjaví Arcipastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.“   1.Petra 5;2-4

 

téma č.1: Povolaný? 

Cítiš sa byť povolaný k službe?
Služba nie je len o vyčkávaní, ale o aktivite. Boh ti hovorí: PAS MOJE OVEČKY!
Boh poukazuje na aktívnu službu blížnym.
Prijmeš povolanie do takejto služby?

Vladko Maťaš – Veľký Slavkov

téma č.2: Odhodlaný? 

Keď už si prijal povolanie do aktívnej služby, si aj dostatočne odhodlaný?
Vieš ako má takáto aktívna služba blížnym na základe Božích princípov vyzerať?
Chceli by sme hovoriť o tom, ako prakticky vyzerá takáto aktívna služba, ako ju zažívame v každodennom živote v našich spoločenstvách. So svojimi osobnými skúsenosťami sa s nami bude zdieľať…
(Rečník pribudne čoskoro.)

Jano Vecan – Košice

téma č.3: A čo ďalej? 

Mnohí z nás, vedúcich, si kladieme otázku, kto po nás prevezme štafetu? Ako máme vychovávať nasledovníkov a ako odovzdávať službu ďalej, mladším?
A čo ak máme pocit, že to nie je komu odovzdať? V čom je problém?
Ako slúžiť dlhšie obdobie, nenechať sa pohltiť len službou, ale ďalej duchovne rásť? Ako nevyhorieť v službe?
(Rečník pribudne čoskoro.)

 Peter Podlesný – Košice