Semináre

Sobota 10:00 

Môžete si vybrať z nasledujúcich seminárov:

STRACH  (Vladimír Maťaš)
Strach sa stal akousi neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Je dennodenne prítomný v škole, v práci, v rodinách, v spoločnosti a dokonca preniká aj do našich zborov a našej služby. Ale čo keby náš strach nahradila viera? Čo keby sme sa menej báli a viac dôverovali?

ŽIVOT V SLOBODE (Ján Vecan)
V Biblii  nachádzame mnoho príbehov o zákonníkoch a  často na nich poukazujeme v opozícii s milosťou a spásou Ježiša Krista.  Napriek tomu náš život vyzerá občas úplne rovnako. Stále viac sa stretávame s ľuďmi, učiteľmi a celými spoločenstvami, ktoré namiesto evanjelia nasledujú zákon. Ako sa k tomu máme postaviť v dnešnej dobe?

Sobota 14:00

Praktické Workshopy – SLUŽBA V PRAXI

V dnešnej dobe potrebujeme hľadať aj nové kreatívne možnosti a spôsoby zvestovania Božieho Slova. Klasické stretávanie dorastu a mládeže akoby už nestačilo, najmä ak túžime priniesť evanjelium aj za hranice našich kostolov… Ale ako to robiť? Ponúkame vám niekoľko oblastí, v ktorých si môžete vymieňať praktické skúsenosti. Diskusiu v každej oblasti bude viesť jeden človek, ktorý prinesie aj osobné svedectvo a skúsenosti z daného typu služby:

  • služba športom (Ján Bruncko)
  • skupinky/mentoring (Monika Maťašová)
  • služba tvorivými dielňami (Tatiana Trizuliak)
  • sociálna služba 
  • služba hrami a aktivitami (Miroslav Mudrák)
  • šírenie evanjelia „na ulici“ (Jana Kovalčíková)