Semináre

PIATOK 

BLOK 1 (9:30 – 10:45):

Ako zvládnuť ťažké boje v živote kresťana? (Miroslav Eštok)
Napriek tomu, že sme deti živého Boha, náš život nie je vždy perfektný. Životné tragédie, pády, pocit samoty, hriech či duchovné boje občas doženú každého z nás. Ak však týmto obdobím prejsť? Ako byť pomocou našim blízkym, ktorí práve trpia?
Na tomto seminári budeme spoločne hľadať odpovede aj na tieto otázky…

Ako zaujať teenagerov? (EDS dobrovoľníčky)
Každá generácia je iná a to, čo kedysi pri práci s mládežou fungovalo, dnes zostáva bez povšimnutia. Ako teda mladých efektívne zaujať? Ako im hovoriť o Pánu Bohu tak, aby to naozaj aj vnímali?
Poďme hľadať praktické odpovede na tieto otázky. 

BLOK 2 (11:00 – 12:15):

Hriech proti Duchu Svätému (Michal Findra)
Pri štúdiu Biblie občas narazíme na verše, ktorým ani po rokoch života s Kristom úplne nerozumieme. Ťažké otázky, na ktoré nevieme odpovedať a ktoré  dlho zamestnávajú našu myseľ. Medzi ne určite patrí aj otázka hriechu proti Duchu Svätému a to, či je možné stratiť spasenie. Položil si si ich niekedy aj ty? 

Život bez kompromisov (Vladimr Maťaš)
Od malička sa učíme robiť kompromisy vo vzťahoch, v škole, v práci…avšak aj v otázkach viery a v našich postojoch? Je to naozaj to, čo od nás Kristus žiada, keď hovorí, že máme byť svetlom a soľou? Prečo sa nám nedarí žiť autentické kresťanstvo tam, kde to najviac treba? Dá sa to ešte dnes vôbec? 

 

SOBOTA

BLOK 1 (9:30 – 10:45):

Odpustenie (Janka Pindrochová)
„A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!“ 

Tieto slová všetci poznáme. Často ich odriekame bez zamyslenia nad tým, čo vlastne znamenajú. Čo to znamená prakticky žiť odpúšťanie? Ako odpustiť aj vtedy, keď je to pre nás naozaj ťažké? Čo Biblia hovorí o odpúšťaní?

Zacielený? (Jozef Šimek)
Aký je tvoj cieľ? A aký je cieľ tvojej služby? Jednoduché otázky alebo naopak zložité? Veď predsa všetci chceme, aby naše spoločenstvo rástlo, aby konfirmandi zostávali na dorastoch či mládežiach, pripraviť skvelý program, hovoriť im o Pánu Bohu….ale je to naozaj všetko?
Na tomto seminári budeme hovoriť o tom, prečo je dôležité mať cieľ nielen v službe, v tíme, ale aj v živote. Tak príď nahliadnuť do svojho života a spýtať sa: „Aký je môj cieľ?“ 

BLOK 2 (11:00 – 12:15):

Pokánie (Ján Blcháč)
Naše zlyhania a pády si vyžadujú, aby sme sa pravidelne zastavili, zamysleli a úprimne činili pokánie. Občas je to však zložitejšie, ako by sme dúfali a my pokánie odkladáme či úplne odmietame.
Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo o pokání hovorí Biblia a na to, ako ho prakticky žiť vo svojom živote. 

Ako hovoriť pravdu v láske? (Olinka Šimeková)
Život v spoločenstve nás občas stavia pred neľahkú úlohu, hovoriť pravdu aj keď sa ťažko vyslovuje a ešte ťažšie počúva. Niekedy sa tomu vyhýbame, aby sme nestratili svoju popularitu, inokedy naopak hovoríme veci tak, že zraňujú. Ako však hovoriť pravdu tak, aby nezraňovala, ale naopak budovala?
Príď o tom uvažovať na tento seminár.