Program

Štvrtok

18:00 Registrácia

20:00 Večerný program
téma: Povolaný?“ (Vladko Maťaš)

22:00 Kaviareň

Piatok

8:00 Raňajky

8:45 Ranné stíšenie

9:30 Semináre – BLOK 1

11:00 Semináre – BLOK 2

12:30 Obed

14:00 Seminár o hrách

16:00 Panelová diskusia
téma: „Prakticky o službe“
18:00 Večera

19:30 Večerný program

téma: „Odhodlaný?“ (Jano Vecan)

21:30 Kaviareň
+ alternatívny program: „Kávička s…“

Sobota

8:00 Raňajky

8:45 Ranné stíšenie

9:30 Semináre – BLOK 1

11:00 Semináre – BLOK 2

12:30 Obed

14:00 Valné zhromaždenie SEM
/ Outdoor aktivity

16:00  Skupinky

18:00 Večera

19:30 Večerný program

téma: „A čo ďalej?“ (Peter Podlesný)

21:30 Kaviareň
+ alternatívny program: „Spontánne chvály“

Nedeľa

7:30 Raňajky

8:30 Bohoslužby

9:30 Balenie, odchod…