Program

Piatok

18:00 Registrácia

20:00 Večerný program
téma: Pochybnosti“ (Lukáš Sztefek)

22:00 Kaviareň

Sobota

8:00 Raňajky

9:00 Ranné stíšenie

10:00 Semináre

12:00 Obed

14:00 Workshopy (Ako prakticky slúžiť v rôznych oblastiach?)

16:00 Valné zhromaždenie SEM

18:00 Večera

19:30 Večerný program

téma: „Choď!“ (Lukáš Sztefek)

21:30 Kaviareň

 

Nedeľa

7:30 Raňajky

8:30 Bohoslužby

9:30 Balenie, odchod…