O projekte

A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte! Ajhľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.

can you buy Pregabalin over the counter LK 10;2-3

 

Ako to vlastne vzniklo….

Stretnutia vedúcich mládeží  vznikli začiatkom  roka 2016, ako odpoveď na potrebu formovať generáciu pracovníkov s mládežou na Slovensku a podávať im pomocnú ruku.  V SEM-e si dlhodobo uvedomujeme, že stáť verne v službe a hlásať evanjelium mladej generácii nie je vždy jednoduché. Často to znamená obetovať voľný čas, energiu, pohodlie… a to všetko práve popri vlastnej rodine, škole, práci.

Aký máme cieľ…

A práve preto je dôležité aby aj tí, ktorí takto slúžia, nezabúdali rásť vo vzťahu s Pánom Bohom, aby vedeli pevne stáť na Božom Slove, skúmali svoje túžby a ciele a tiež nachádzali nové nápady pre prácu s mládežou. To sa stalo aj našim cieľom pri organizovaní jednotlivých stretnutí – byť predovšetkým zdrojom Božieho povzbudenia a zásobárňou nápadov, ako s mladými ľuďmi pracovať kreatívne a ako im zvesť o Božej láske a milosti podať čo najzrozumiteľnejšie, spôsobom, ktorý im je blízky.

Bonus, ktorý to prináša…

Zároveň tieto stretnutia poskytujú priestor na nadviazanie nových kontaktov medzi jednotlivými spoločenstvami a tiež výmenu skúseností  medzi mladšou a skúsenejšou generáciou pracovníkov s mládežou.

Koho sa môžete pýtať…

Za projektom stoja dve mladé slečny, pracujúce v SEM, ktoré dennodenne komunikujú práve s vedúcimi mládeží a dorastov po celom Slovensku. Kedykoľvek ich môžete kontaktovať…

http://crystalpalacemuseum.org.uk/cialis-10-mg/

Janka Lukáčová
lukacova@sem.sk

Veronika Prídavková
pridavkova@sem.sk