O projekte

A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte! Ajhľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.

LK 10;2-3

 

Ako to vlastne vzniklo….

Stretnutia vedúcich mládeží  vznikli začiatkom  roka 2016, ako odpoveď na potrebu formovať generáciu pracovníkov s mládežou na Slovensku a podávať im pomocnú ruku.  V SEM-e si dlhodobo uvedomujeme, že stáť verne v službe a hlásať evanjelium mladej generácii nie je vždy jednoduché. Často to znamená obetovať voľný čas, energiu, pohodlie… a to všetko práve popri vlastnej rodine, škole, práci.

Aký máme cieľ…

A práve preto je dôležité aby aj tí, ktorí takto slúžia, nezabúdali rásť vo vzťahu s Pánom Bohom, aby vedeli pevne stáť na Božom Slove, skúmali svoje túžby a ciele a tiež nachádzali nové nápady pre prácu s mládežou. To sa stalo aj našim cieľom pri organizovaní jednotlivých stretnutí – byť predovšetkým zdrojom Božieho povzbudenia a zásobárňou nápadov, ako s mladými ľuďmi pracovať kreatívne a ako im zvesť o Božej láske a milosti podať čo najzrozumiteľnejšie, spôsobom, ktorý im je blízky.

Bonus, ktorý to prináša…

Zároveň tieto stretnutia poskytujú priestor na nadviazanie nových kontaktov medzi jednotlivými spoločenstvami a tiež výmenu skúseností  medzi mladšou a skúsenejšou generáciou pracovníkov s mládežou.

Koho sa môžete pýtať…

Za projektom stoja dve mladé slečny, pracujúce v SEM, ktoré dennodenne komunikujú práve s vedúcimi mládeží a dorastov po celom Slovensku. Kedykoľvek ich môžete kontaktovať…

Janka Lukáčová
lukacova@sem.sk