Má to vôbec zmysel? 16. – 18. marec 2018

Ahoj vedúci!
Ako vnímaš zmysel svojej služby? Vnímaš vôbec to, že to naozaj má zmysel?  Do čoho nás povoláva Pán Boh?
Chceme sa s tebou stretnúť a hľadať odpovede v Biblii ale aj hovoriť o tom ako to prakticky vyzerá v našich zboroch (aké sú naše úspechy, ale aj s čím sa trápime a s čím si vieme navzájom pomôcť a poradiť).

O tom bude najbližšie stretnutie vedúcich mládeží (SVM), ktoré už teraz naplno pripravujeme a na ktoré sa už môžete prihlasovať.

Stretneme sa 16. – 18. marca 2018 vo Veľkom Slavkove.

Prídeš?